Stichting Ecologisch Haghorst

De stichting Ecologisch Haghorst (EH) is initiatiefnemer tot het ontstaan van de agro-ecologische (zelf)oogst- en pluktuin in Haghorst.
Wij zijn dankbaar dat de agrariërs Hanneke en Peter van Doormaal bereid zijn gevonden dit initiatief te integreren binnen hun bedrijf en zij hebben het ‘De Tuinbroek’ genoemd.

Doelmissie Ecologisch Haghorst:
Het verhogen van het bewustzijn en inzicht van de bewoners van Haghorst en omstreken in de samenhang van processen in de natuur.
Wij kunnen met deze kennis bijdragen aan het herstel van de gezondheid van de aarde. Deze heeft immers direct invloed op onze eigen gezondheid. De mens maakt tenslotte onderdeel uit van die natuur. Elke lichaamscel is al een wonderlijk stukje natuur, net zoals elke dierlijke en plantaardige cel.

Visie:
De ecologie bestudeert de processen tussen mens, dier, plant en de aarde. Steeds meer worden we er van bewust dat de mens daarin een (ver-)storende factor is. Dit verstorend handelen gaat ten koste van de natuur, o.a. de biodiversiteit. En inmiddels komen we erachter dat het ook zijn weerslag heeft op onze eigen gezondheid. We laten als mensheid helaas economische motieven te vaak de overhand geven. Echter, door het vergaren en verstrekken van ecologische kennis verhogen we het bewustzijn dat we ACTIEF en praktisch moeten worden om onze leefomgeving, ons milieu, te verbeteren. Een van de sleutels daarin is de voedselvoorziening, die direct van invloed is op ons welzijn; de gezondheid van lichaam en geest.

Wij hopen met het initiatief voor De Tuinbroek een eerste aanzet daartoe te hebben gegeven.

Wilt u meer weten……. neem gerust contact met ons op:
rinavanhelvert1@gmail.com of 06-41092651