Het 2e seizoen van de agro-ecologische (zelf)oogst- en pluktuin De Tuinbroek zit er weer op

Jaarverslag De Tuinbroek 2023 en vooruitblik 2024

2023

De Tuinbroek kan terugkijken op een succesvol jaar 2023. Dit is het tweede jaar dat we bezig zijn met het verbouwen van allerlei soorten groenten en met het aanbieden van mooie bloemenboeketten.

Groenten:

Natuurlijk zijn we erg afhankelijk van het weer. Daarom konden we redelijk laat pas starten met zaaien en op het einde van het seizoen leek De Tuinbroek soms meer op een modderpoel dan op een moestuin. Maar de groei van onze producten was toch prima, de oogst is gewoon uitstekend geweest. Tot 1 december hebben we elk van de ca 20 oogstaandeelhouders wekelijks kunnen voorzien van doorgaans 6 soorten groenten naar eigen keuze die vaak gekozen konden worden uit een groot assortiment. Ook de vrije verkoop liep prima en was het aanbod doorgaans groot.
Omdat wij geen bestrijdingsmiddelen (en geen kunstmest) gebruiken komt het wel eens voor dat er een wormpje in de groenten zit, of dat er op een ui of aardappel een bruin plekje te vinden is. Maar ja, wij spuiten dan ook geen pesticiden en verwijderen zo goed mogelijk bijv. Coloradokevers met de hand uit onze aardappelen. Kortom, we zijn erg tevreden v.w.b. onze groenten en hebben van onze gebruikers veel positieve reacties ontvangen.

Bloemen:

Onze bloemen hebben het dit jaar uitstekend gedaan. Er zijn erg veel boeketten (soms zelf) geoogst en verkocht. Ook is er veel gebruik gemaakt van cadeaubonnen en stempelkaarten. Voor het eerst zijn onze bloemen gebruikt bij uitvaarten. Op sommige natuurbegraafplaatsen mogen immers alleen onbespoten bloemen neergelegd worden en dat is begrijpelijk als je kijkt hoeveel bestrijdingsmiddelen er in de zgn “reguliere” teelt gebruikt worden. Volgend jaar gaan we met onze “bloementak” dus weer enthousiast aan de slag.

Vleespaketten:

Dit jaar zijn er via het zoogkoeienbedrijf ook 2 x vleespakketten aangeboden van geslachte brandrode runderen(ossen). De tweede keer waren de aangeboden pakketten in ca 3 uur verkocht. Via de geïnteresseerden app wordt aangegeven wanneer de mogelijkheid is om je op te geven voor een dergelijk pakket. Het vlees komt dus van de brandrode runderen die deels lopen in natuurgebieden van Staatsbosbeheer en deels in weides aan de Lage Haghorst. De kalveren blijven lang bij hun moeder en genieten van voedsel dat zoveel mogelijk ecologisch verantwoord is gegroeid.

2024

We willen volgend jaar uiteraard weer verder gaan met De Tuinbroek. Via deze site www.detuinbroek.nl kom je allerlei informatie te weten over bijv. de mogelijkheid om een oogstaandeel te kopen voor groenten. U kunt het hele seizoen een oogstaandeel kopen en daardoor zijn voor u en uw gezin de groenten maximaal beschikbaar. Vrije verkoop blijft natuurlijk ook mogelijk.

En vanzelfsprekend blijven we vasthouden aan onze uitgangspunten :

– geen gebruik van pesticide voor onze groenten en bloemenafdeling, iets wat in de zgn reguliere teelt veelvuldig gedaan wordt, bijvoorbeeld in de aardappel- en lelieteelt.
– geen gebruik van kunstmest
– zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke weides voor onze brandrode runderen

In 2024 is Rogier van het Schip van plan om bij zijn huis aan de Moergestelseweg lokale, duurzame voedselproductie te starten. In eerste instantie zal hij een drietal scharrelvarkens gaan houden. T.z.t. zal het vlees van deze dieren via vleespakketten worden aangeboden. Welke producten Rogier in de toekomst nog meer aan gaat bieden is nu nog niet bekend. Via de Tuinbroek geïnteresseerden app word je op de hoogte gehouden.

Algemeen:

De Tuinbroek heeft een succesvol tweede seizoen gehad. De groei en bloeien en oogst van de Tuinbroek was weer overweldigend. Wij dragen graag bij aan een gezonde voeding voor heel Haghorst en omgeving. Op deze website staat bij de oogstberichten tijdens het oogstseizoen wekelijks welke groenten u kunt kopen. Bel ons of kom langs als u iets wilt afnemen. Wij maken onze seizoensgebonden oogst ook bekend op de WhatsApp-groep Tuinbroek geïnteresseerde (06-55142116). Onze website blijft levend en in ontwikkeling.